nldaenetfifrdeitnoplptruessv

Privacy Policy

Privacy Policy EAFC
Version 0.1
This page was last modified on 03-11-2015.

We are aware that you have confidence in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. Here we let you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we thus improve your user experience. To understand exactly how we work.
This Privacy Policy applies to the services of EAFC. You should be aware that EAFC is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you accept the privacy policy.
EAFC respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you give us is confidential.
Our use of information gathered

Use our services
When you sign up for any of our services, we ask you to provide personal information. These data are used to be able to carry out the service. The data is stored on secured servers of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication
When you e-mail or other messages to us, we may retain those communications. Sometimes we will ask for your personal information relevant to the particular situation. This makes it possible to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies
We collect data for research to gain a better understanding of our customers so we can tailor our services accordingly.
This website uses "cookies" (little text file placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to servers of a third party. We use this information to track how you use the website, compiling reports on the website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy, unless we have your consent in advance for this.

Third parties
The information is not shared with third parties except for web applications which we use for the benefit of our shop.

Changes
This privacy statement is tailored to the use and capabilities of this site. Any adjustments and / or changes to this site could lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly check this privacy statement.

Choices for personal information
We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete any personal information provided to us at the moment.

Edit / unsubscribe newsletter service
Bottom of every mailing you will find the option to unsubscribe.

Edit / unsubscribe communication
If you wish to update your information or you want to remove from our records, please contact us. See contact information below.

Disable cookies
Most browsers are initially set to accept cookies, but you can reset your browser to refuse or to give to all cookies when a cookie is being sent. It is possible that some features and services ??, on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback
We regularly check whether we have complied with this Privacy Policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:


EAFC
Glanerbeek 79
8033 GA Zwolle
The Netherlands
+31 38 4544426
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Privacybeleid EAFC
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-11-2015.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van EAFC. U dient zich ervan bewust te zijn dat EAFC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

EAFC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

EAFC
Glanerbeek 79
8033 GA Zwolle
038-4544426
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kataqua Aquarunner Hexagone Waterfly AEA

EAFC | Glanerbeek 79, 8033 GA Zwolle, Nederland | Telefoon: +31 38 454 44 26 | Mail: info@eafc.nl

nldaenetfifrdeitnoplptruessv

Deze site is prima te lezen op een smartphone, maar we adviseren om op een groter divice (tablet/pc) de bestelling te plaatsen.