nldaenetfifrdeitnoplptruessv

Tickets kunnen niet worden vergoed, zijn niet overdraagbaar en naamsveranderingen zijn niet toegestaan. (Dat wil zeggen dat een 1, 2 of 3 dagen ticket persoonsgebonden is)
Het is EAFC toegestaan om programma wijzigingen door te voeren door bijzondere omstandigheden. EAFC is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zoals een storing aan het zwembad/de zwembaden, weersomstandigheden, enz. Tijdens de theorie lessen is het niet toegestaan om filmopnames te maken. Tijdens de praktijklessen is het toegestaan om maximaal 5 minuten per les te filmen.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Uw winkelwagen is leeg
Kataqua Aquarunner Hexagone Waterfly AEA

EAFC | Glanerbeek 79, 8033 GA Zwolle, Nederland | Telefoon: +31 38 454 44 26 | Mail: info@eafc.nl

nldaenetfifrdeitnoplptruessv

Deze site is prima te lezen op een smartphone, maar we adviseren om op een groter divice (tablet/pc) de bestelling te plaatsen.