nldaenetfifrdeitnoplptruessv

Terms

  • Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed. (That is, a 1, 2 or 3 days ticket is personal)
  • EAFC is allowed to make program changes due to special circumstances.
  • EAFC is not liable if and when she can not be fulfilled due to force majeure, as a malfunction at the pool / pools, weather conditions, etc.
  • During the theory lessons and the management meeting is not allowed to make a film. During the practical, it is permissible to shoot up to 5 minutes per lesson.
  • All agreements are subject to Dutch law.

 

  • Tickets kunnen niet worden vergoed, zijn niet overdraagbaar en naamsveranderingen zijn niet toegestaan. (Dat wil zeggen dat een 1, 2 of 3 dagen ticket persoonsgebonden is)
  • Het is EAFC toegestaan om programma wijzigingen door te voeren door bijzondere omstandigheden.
  • EAFC is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zoals een storing aan het zwembad/de zwembaden, weersomstandigheden, enz.
  • Tijdens de theorie lessen en de management meeting is het niet toegestaan om filmopnames te maken. Tijdens de praktijklessen is het toegestaan om maximaal 5 minuten per les te filmen.
  • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Kataqua Aquarunner Hexagone Waterfly AEA

EAFC | Glanerbeek 79, 8033 GA Zwolle, Nederland | Telefoon: +31 38 454 44 26 | Mail: info@eafc.nl

nldaenetfifrdeitnoplptruessv

Deze site is prima te lezen op een smartphone, maar we adviseren om op een groter divice (tablet/pc) de bestelling te plaatsen.